Homo sapien sapien

Borgholms Slott visar i sommar utställningen Homo Sapien Sapien av Hans Frode i samarbete med Joel Schäfer och Tomas Forssell. En utställning som bjuder på en upplevelse av bild, ljus, musik och ljuddesign.

2021-07-02 till 2021-08-10

I den mörklagda Drabantsalen sveper laserljus som tillsammans med flourecerande färglagda porträtt, neon och hologram skapar en suggestiv miljö, vilken påminner oss att vi människor föds för att under en kort tid, här och nu, får uppleva färgen och ljuset och tillsammans skapa historien.

Vi är nästan 8 miljarder människor nu här på jorden. En mångfald av kulturer och livsåskådningar, men vad har vi alla gemensamt?

Det är våra första år i livet, då är vi som mest lika varandra, innan språket från den kulturella miljö vi råkat hamna särskiljer oss. Vi formas till en personlighet, en ram som vi fyller och förverkligar oss igenom. Det är svårt att senare i livet förändra denna, liksom det är svårt att bli t ex. en Balinesisk dansare genom att bara ikläda sig kostymen. Vi bygger våra liv vidare på den begränsning livet ger.

Eftersom världen är så komplex måste hjärnan göra en förenklad väv av den, för att inte överbelastas i varje ögonblick i uppdrag att se varje detalj. Vid varje ögonblicks val vi gör, styr vi så vävens helhet och formar därigenom stegvis våra liv. De val vi har är i grunden oändliga men begränsas tidigt av behovet att bli sedda i den miljö vi hamnat vid födseln. Det blir just genom denna självt vävda verklighet varuti vi agerar. Genom mönstret skapar vi själva de möjligheter som senare blir våra val.

Det är en paradox att vi måste välja bort en oändlighet av möjligheter för att kunna fokusera på inlärningen i den miljö vi formas. Dadaismen i konsten är en kommentar till detta.

Vårt stora gemensamma behov att bli sedda, mynnar från samma tidiga år som vår person formas. Behovet, initialt knutet till vår fysiska överlevnad spiller snart över till att även bekräfta och stötta vår självkänsla.

Resten av livet blir en resa där vi till slut inser att vi inte hittat vår inre trygghet genom förväntan att bli sedda av våra närmaste. Många relationer fallerar på grund av att båda parter förväntar sig att den andre ska ge oss den känsla av inre trygghet vi söker. Det blir vi själva som ansvarar för vår känsla av tillhörighet.

Under de första åren inleder vi också vårt förhållande med övergångsobjekt (begreppet övergångsobjekt framlades av psykologen Winnicott på 50-talet). För att underlätta övergången mellan självet och världen använder man sig som barn av snuttefiltar och nallebjörnar. Senare i livet tillkommer mer avancerade saker som bilar, böcker, konst, religion och alkohol eller piller. Den grundläggande ångest, som härrör från vanföreställningen att man är skild från världen, dämpas på allehanda vis.

Vi samexisterar i evighetens väv.
Vi föds ut ur mörkret och erbjuds en kort tid med ljus och färg, 
för att få möta oss själva i varandra,
innan vi återvänder till evigheten.

Utställningsinformation

Sommarens konstutställning Homo sapien sapien står mellan 2 juli och 10 augusti. Vernissage fredagen den 2 juli kl. 17:00-19:00 (med reservation för eventuella restriktioner beträffande max antal deltagare vid sammankomst).

Utställningen bjuder på en upplevelse av ljus och bild. I den mörklagda Drabantsalen sveper laserljus som tillsammans med flourecerande färglagda porträtt, neon och hologram skapar en suggestiv miljö, vilken påminner oss att vi människor föds för att under en kort tid, här och nu, får uppleva färgen och ljuset och tillsammans skapa historien.

Hans Frode i samarbete med Joel Schäfer och Tomas Forssell.
Borgholms Slott, sommaren 2021.