Borgholms Slotts historia sträcker sig 800 år tillbaka i tiden, och är ruinen efter det storslagna barockpalats som Karl X Gustav byggde i mitten av 1600-talet. Genom seklerna har det myllrat av människor på slottet, allt från kungar med sina familjer, arkitekter och slottsfogdar till bönder, fångar, fångvaktare, industrifolk och torpare. Grunden till slottet började byggas som ett kärntorn omringat av en ringmur redan på 1100-talet och har sedan dess utvecklats i takt med Borgholms Slotts historia.

Borgholms Slott som försvarsanläggning

1100-talet var en omvälvande tid för Nordeuropa. Det svenska riket var ännu svagt och saknade kontroll över de mest avlägsna regionerna. Hedniskt folk från andra sidan Östersjön hotade Östersjöns kuster med sjöröveri mot handelssjöfarten och kustlandskapen som utsattes för återkommande angrepp och plundringar.

I syfte att skydda glesbygderna mot sjöröveri och plundringar uppförs en kedja av försvarsanläggningar. Under samma tidsperiod byggdes även Borgholms Slotts äldsta kända del, ett kraftigt kärntorn, som sedan kom att förstärkas ytterligare under 1200-talet.

Det första skriftliga belägget för Borgholms Slott finns i ett brev från 1281 undertecknat av kung Magnus. Brevet berättar om en nybyggd borg som i brevet benämns som ”Vår Borg”. Det ursprungliga kärntornet skadas otaliga gånger, men stod kvar fram till år 1653, då det revs för att ge plats åt det nya barockpalatset, som kom att börja byggas under 1650-talet.

Från kärntorn till renässanspalats

Under 1360-talet byggdes den äldre medeltidsborgen om till en kvadratisk högborg. Den kungliga borgen i Borgholm blev ett av landets viktigaste fästen. Under hela medeltiden och fram till 1600-talet utsattes borgen för både strider och förstörelse följt av flera återuppbyggnader.

När Gustav Vasa kom till makten år 1523 var landets borgar svårt härjade av unionskrigen. Nya eldvapen, såsom kanoner, hade gjort sitt intåg i krigen. Befästningsanordningarna på Borgholms Slott var föråldrade och kunde därmed inte stå emot de förbättrade eldvapnen, vilket resulterade i ytterligare förstörelser.

Gustav Vasa och hans söner, framför allt Johan III, påbörjade senare ännu en återuppbyggnad. År 1572–89 lät Johan III genomföra en fullständig ombyggnad av borgen, den medeltida borgen förvandlades då till ett praktfullt renässanspalats.

Johan III:s renässanspalats så som det såg ut 1634

Under Kalmarkriget, som utkämpades mellan Sverige och Danmark år 1611–13, skadades slottet svårt. Efter krigsslutet 1613 fyllde slottet inte längre de krav man ställde på en fästning. Gustav II Adolfs närmaste rådgivare, rikskanslern Axel Oxenstierna, ansåg under 1630-talet att slottet inte kan användas till annat än möjligen som ett kungligt jaktslott. I slutet av 1640-talet gav Drottning Kristina Öland i förläning till sin kusin och tronföljare, hertig Karl Gustav, sedermera Karl X Gustav. Han blev också den siste store byggherren under slottets långa historia.

Branden på Borgholms Slott

Uppförandet av slottet till ett enhetligt barockpalats påbörjades 1652 och kom att pågå till och från fram till 1709. Ombyggnaden av slottet blev dock aldrig helt färdigt, i stället fick slottet mer eller mindre förfalla till år 1803, då slottet fick en ny arrendator – Axel Adlersparre. Han etablerade ett färgeri i den norra längan av slottet. Verksamheten blev dock inte långvarig. Den 14 oktober 1806 antänds taket i den norra längan av en gnista från en trasig murstock och fattade eld. Elden spred sig snabbt i den hårda blåsten och kvar fanns snart bara en slottsruin.

Vid mitten av 1800-talet höjdes röster för att bevara och underhålla det förfallna slottet. År 1858 besökte dåvarande Kronprins Oscar (II) slottet och blev väldigt upprörd över dess förfall. Två år senare utgick de första statliga medlen för underhåll, som användes för att mura igen fönster och kanonöppningar.

På 1880-talet lagades även valv och trappor i slottet. Renoveringarna gjordes för att slottet inte skulle utgöra någon risk för alla de sommargäster som börjat besöka den numera populära badorten Borgholm. Under 1800-talet hade även träd och buskar fått ett fast grepp om det gamla slottet, vilket förstärkte känslan av en slottsruin. Under de senaste 100 åren har stora renoveringsinsattser gjorts för att bevara Borgholm Slott och idag är slottet en välbesökt plats för turister.

Här kan du läsa mer om Borgholms Slott idag.

Borgholms Slott innan förfallet under 1700-talet