Inträde 2018
Vuxna: 95 kronor
Ungdomar: 12-17 år 60 kronor
Barn under 12 år: Gratis, i vuxens sällskap

Grupper och rabatter
Grupp består alltid av 15 personer eller fler.
Skolbarn är den som går i åk 1-9 eller gymnasiet.
På grund av olycksrisken måste barn alltid åtföljas av vuxen.
Vuxen är den som fyllt 18 år.

Grupp vuxna: 80 kronor/person
Grupp öländska skolbarn: GRATIS i pedagogs sällskap
Grupp skolbarn: 25 kronor/person i pedagogs sällskap
Kulturarvskort: 50% på ordinarie entrépris för kortinnehavaren

Bokade visningar
Barnvisning: 300 kronor + entré
Vuxenvisning: 400 kronor + entré
Kvälls/helgvisning: 500 kronor + entré

Gästabud – bröllop – fest 2018
Gästabudssalar (Drabantsal + Jungfrutorn) upp till 100 gäster, samt köket 13.000 kronor  – för fler än 100 gäster betalas 50 kronor per person, städning tillkommer  – obligatorisk grundavgift städning 600 kronor därefter 300 kr/timme (catering, ingår ej)