Källa gamla kyrka är en av Sveriges bäst bevarande försvarskyrkor. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad. Byggnaden innehåller rester av en romansk kyrka, troligen byggd under senare delen av 1100-talet.

Kyrkan och dess omgivningar utgör en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som berättar om den historiska utvecklingen under många sekler. Det är det bäst bevarade exemplet på de öländska kyrkor som haft både profana och kyrkliga funktioner under medeltiden.

2019 förklarades Källa gamla kyrka för statligt byggnadsminne.

Det finns möjlighet att hyra kyrkan för bröllop, dop, konserter med mera. För ytterligare information, kontakta Jan-Åke Johansson på Borgholms Slott, telefon 0485-880 72, eller e-post jan-ake.johansson@borgholm.se