Riddare som klättrar upp för en stege inne i museet

Borgholm under belägring!

Riddare som klättrar upp för en stege inne i museet

Borgholm under belägring!

Borgholm under belägring!

Aldrig förr har alvaret utanför slottet blivit dokumenterat med sådan noggrannhet. Arkeologerna hittar fynd från belägringar och upptäcker sedan länge bortglömda spår av bebyggelse i landskapet. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna visas nu på Borgholms Slott i samarbete med Arkeologerna, Statens historiska museer. I utställningen får besökaren ta del av fynd som påträffats vid de arkeologiska undersökningarna kring slottet och se hur en stormning av medeltidsborgen kan ha sett ut under 1300- och 1400-talen.

Ond bråd död och vanligt vardagsliv

Under mer än 1 000 år har det bott människor på den plats som vi idag känner som Borgholms slott eller ”Borgholms slottsruin”. Ungefär lika länge har det också funnits någon typ av befästning här. Och genom århundraden fram till sent 1600-tal har åtskilliga strider och belägringar ägt rum på denna plats. Det har också levt många människor i närområdet som på olika sätt var knutna till slottet. De har bott i hus utanför slottsområdet och även haft en egen kyrka.

Utställningen utgår från händelserna år 1367 vid Borgholm. Några år tidigare beslutade sig svenska stormän för att avsätta den svenske kungen Magnus Eriksson. I Tyskland fanns en lämplig kandidat till tronen, Albrekt av Mecklenburg, kung Magnus systerson. Det krävdes militära resurser för att vinna Sveriges krona. Därför slöts förbund med nordtyska furstar och Hansan. De följande åren utspelades flera inbördesstrider där även den danske kungen Valdemar Atterdag deltog. År 1364 avsattes Magnus och Håkan. Albrekt blev nu svensk kung.

Albrekt anlände till Öland i början av juli 1367 och hans soldater belägrade slottet flera veckor under hösten innan manskapet kapitulerade. Albrekt utfärdade ett brev vid lägret framför Borgholm och troligen uppfördes en tillfällig befästning vid borgen.


De framrusande soldaterna försökte ta sig över murarna utan att träffas av armborstskyttarna vid murkrönen.

Forskningsprojektet

Arkeologerna vid Statens historiska museer bedriver sedan några år ett arkeologiskt forskningsprojekt om Borgholms slott.  I fokus står den mångfald av människor som levde och verkade här. Genom resultaten kommer vi kunna berätta ännu mer om Borgholms slotts spännande historia och om platsens skiftande funktion och gestaltning.  Projektet skall även bilda utgångspunkt för hur de historiska lämningarna kan skyddas i framtiden.

Forskningsprojektet genomförs i samverkan med BWK Consulting, Borgholms slott, Borgholms kommun, Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektet finansieras främst genom bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.


Bilden visar en kopia av en Ballista som finns med i utställningen. Arkeologiska fynd i anslutning till Borgholms slott berättar att detta slags vapen använts under någon av de medeltida belägringarna och den rekonstruerade modell som visas här skjuter grova pilar med hjälp av en kraftig båge.


Iscensättningen visar hur en stormning av Borgholms slott kan ha sett ut under en av belägringarna på 1300 – och 1400-talen.

Läs gärna mer om utställningen på Arkeologernas blogg.

 

Hoppa till innehåll
Font Size Increase
Font Size Reset